Gecomposteerde schors

Categorie:

Beschrijving

Bestaat uit puur naaldhout schors en is een veredeld product dat verkregen wordt uit compostering en uitzeving. Gecomposteerde boomschors is onkruidvrij, bevat een hoog gehalte aan organische stoffen. Gecomposteerde boomschors kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.
Gebruik gecomposteerde boomschors als structuurverbeteraar voor teelt in volle grond of ter bevordering van het bacteriën- en wormenleven in de grond.

Voor het bestellen van dit of een ander product?
Kan u terecht op info@gebr-olieman.nl

Extra informatie

pH-H2O

3,5 – 7

EC (mS/m)

≤ 60

Cl (mg/l substraat)

≤ 300

Koolzure kalk (CaCO³)

< 1 (gewichtsprocenten)