GRONDWERKEN

GRONDWERKEN

Gebr. Olieman bv heeft al meer dan 40 jaar ervaring in meest voorkomende werkzaamheden van het grondverzet.

Wij zijn ervaren in het aannemen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg-, en waterbouw. 
Een aantal van onze machines zijn uitgerust met GPS machinebesturing om nauwkeurig en efficiënt te kunnen werken.

AANLEG KAVELPADEN EN ERFVERHARDINGEN

Wanneer u een kavelpad wilt aanleggen of een sleufsilo wilt plaatsen is het belangrijk dat u verzekerd bent van een goede kwalitatieve ondergrond. Door onze ervaring kunnen wij u garanderen dat kavelpaden of sleufsilo’s op de juiste manier aangelegd of geplaatst worden.

 

Wij verzorgen uw erfverharding:
  • Uitmeten
  • Uitgraven
  • Afdekken met worteldoek
  • Zand of steenkorrel erin
  • Betonplaten plaatsen
  • Afwerken

GROND ONTGRAVINGEN

Voor de grond- en graafwerkzaamheden beschikken wij over een zeer uitgebreid en divers machinepark. De graafwerkzaamheden die wij uitvoeren vereisen techniek en expertise, wat we bij Gebr. Olieman B.V. kunnen garanderen. Wij werken onder andere voor overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren.

DIJKVERHOGING EN OEVERBESCHERMING

Naast grondontgravingen zorgen wij ook voor dijkverhoging en oeverbescherming. Door middel van het aanbrengen van klei kunnen wij dijken op de juiste hoogte aanbrengen. Daarnaast kunnen we met behulp van damwandplanken de oever versterken zodat deze weer bescherming biedt van de hoogste kwaliteit.

REALISATIE VAN NATUURPROJECTEN

Bouwen aan natuur vergt expertise. 
 Gebr. Olieman bv heeft ervaring in het werken aan grote en kleine natuurprojecten. Bij het realiseren van natuurprojecten moet rekening gehouden worden met de wensen van ecologen en biologen om de natuur zo goed mogelijk te behouden. Onze medewerkers beschikken over vakmanschap voor het realiseren van waterpartijen, poelen en natuurvriendelijke oevers.

Opdrachtgevers zijn o.a.:

  • Provincies
  • Waterschappen
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeenten

BEKIJK OOK ONZE PRODUCTEN